HORA ANLAMLARI

Hora’lar (Horaes) doğada düzeni simgeleyen üç tanrı-tanrıçadır. Birincisi “Eunomia” düzeni, iyi yasalarla kurulmuş bir toplum düzenini simgeler. İkincisi “Dike” hak ve adaleti simgeler. Üçüncüsü “Eirene” insanlara bereket ve mutluluk sağlayan barıştır. Mitolojide bu üç tanrı-tanrıça doğal ve insansal toplulukların can damarı, denge ve sürekliliğin başlıca etkenleridir.

Türkiye’nin denizde sismik araştırma yapabilen ilk milli gemisinin adı Hora’dır. Döneminde devletin tek resmi araştırma gemisi olarak, Ege, Marmara ve Karadeniz’de yüzlerce bilimsel araştırmaya imza atmıştır. Marmara Denizi’nin detaylı sismik haritaları bu gemiyle çıkarılmıştır. Şu anda, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Hora kelimesi şu anda Kariye Müzesi olarak bilinen Kariye Camii’nde karşımıza çıkar. Kariye Camii, öncesinde Kariye (Chora-Hora) Kilisesi (Church of Chora) yazılı kaynaklarda yer almaktadır. Hora kelimesinin anlamı kadın batını-yaşamın başladığı yer olarak bilinmektedir.

Hora ,Trakya Bölgesi'nde oynanan oyunların genel adıdır. Yunancada, horos, khoros, choros "oyun (dans)" anlamına gelmektedir. Bu tip oyunlarda kadın ve erkekler el ele ya da kol kola tutuşularak disiplinli bir biçimde ve dizi halinde oynanmaktadır. Örnek verilebilecek, en çok bilinen oyun; kasap havası ve gelin damat oyunudur.

“Hora geçmek” ifadesinde kullanılan hora kelimesi ise; beğenilmek, hoşa gitmek, makbule geçmek, kendisine verilen kimsenin çok işine yaramak anlamlarında kullanılır.